BYENVENI  NAN MINISTRIES NISSI 

lang  <Kreyól > 

gallery/logo final nissi 1 gif copia

VISYON E MISYON  GWOUp Nissi

Se yon group evanjelizasyon ki genyen kom bi : Non selman mennen nanm bay Kris men ede moun tou nan lapriye epi nan lot fason tou, Anfen Group Nissi se yon zanmi Fidel pou tout lavi  

gallery/wyl  foto 12 copia
gallery/ma famille (12)
gallery/logo final nissi 1 gif copia
gallery/fre anel copia
gallery/fre douge copia
gallery/fre sage copia
gallery/manman groupe  nissi copia
gallery/sr anel copia
gallery/sr eduad copia
gallery/sr john copia
gallery/sr jolimetre copia
gallery/foto nissi batch (2) copia
gallery/foto nissi batch (15)

JAK 5

 

13- Si yon moun nan nou ap soufri, se pou li lapriyè. Si yon moun nan nou gen kè kontan, se pou l' chante kantik.  14- Si yon moun nan nou malad, se pou l' rele chèf reskonsab yo nan legliz la. Y'a lapriyè pou li, y'a pase lwil sou li nan non Seyè a.

 15- Lè lapriyè a fèt ak konfyans, li va delivre malad la. Seyè a va fè l' leve gaya. Si li te fè kèk peche, Bondye va padonnen li.  16 -Se pou nou konfese peche nou yo yonn bay lòt. Se pou yonn lapriyè pou lòt, pou nou kapab geri. Lè yon moun ap viv dwat devan Bondye, lapriyè moun sa a gen anpil pouvwa.

17- Pwofèt Eli te yon moun menm jan ak nou. Li te lapriyè rèd pou lapli pa t' tonbe. Konsa vre, lapli pa tonbe pandan twazan sis mwa. 18- Apre sa, li lapriyè ankò. Lè sa a, syèl la louvri, lapli tonbe, latè bay bèl rekòt.

19 Frè m' yo, si yonn nan nou pèdi chemen laverite a, epi yon lòt frè mennen l' tounen ankò, 20- konnen sa byen: lè yon moun pèdi chemen l' poutèt peche li yo, si yon lòt mennen l'   tounen, se yon nanm li rache anba lanmò. Anmenmtan, li jwenn padon pou anpil peche.