BYENVENI  NAN MINISTRIES NISSI 

lang  <Kreyól > 

gallery/poster tele sofie copia

Samuel Robuste & Pastor Gregory Anpil Woch Va Roule, Nanm Mwen Beni Senye a, Mizerikod Ou Pap Fini     

siguenos en Twitter siguenos en Twitter siguenos en facebook Canal de youtube
gallery/sofie and wyl copia
gallery/caleb et son pere (1)
gallery/logo youtube live copia

Benediksyon pou obeyisans  

 

Se pou nou renmen Seyè a, Bondye nou an, pou nou obeyi vwa li, pou nou ka anmezi pou li. Paske, sa depann de lavi nou, ak prolongation nan jou nou yo, e se fason nou pral kapab viv nan peyi a Seyè a fè sèman pou li bay Abraram, Izarak ak Jakòb, zansèt nou yo.

 

¶ Seyè a bay lòd pou yo fè l 'pou tout moun k'ap sèvi Seyè a. An menm tan an Yon nepe de bò pou separe oswa grèv, dapre Ebre 4:12 oswa Revelasyon 19:15. Obedience to the Divine Precepts is not a worthless thing for us, it is our life, and it is here that days are extended to this land that the Lord has given us, declares Deuteronomy 32 47.

 

Gen yon rekonpans nan obeyisans Bondye a SUPREME. Rekonpans sa a pwodui diferans ki genyen ant moun k'ap mache dwat yo ak mechan yo, ant moun ki sèvi Bondye ak moun ki pa sèvi l ', pwomès Malachi 3:18.

 

Mete tèt ou sou Papa ou CELESTE se yon garanti nan siksè nan biznis ou ak byennèt nan lavi chak jou ou. Kontrèman ak enfidèl ki manke pwoteksyon, epi yo detwi, selon Sòm 73:19.

Men, bonte Senyè a dire tout tan pou moun ki gen krentif pou li, ak mizèrikòd li pou pitit pitit yo, revele Sòm 103: 17. Pou renmen Bondye a se kenbe kòmandman li yo, di 1 Jan 5: 3. Yon kretyen ki konnen BONDYE l yo pral espontaneman obeyi lòd li yo ki pote benediksyon pou lavi etènèl

.

Chak kretyen ta dwe konnen prensip sa a:
"Lè mwen obeyi Bondye vivan an, mwen beni!"
Pastè Givelord

 

gallery/600x4003
gallery/logo-product-facebooklive
gallery/google-play-store-8-1-73-apkk
gallery/animacion anucion radiotvlael et numero
gallery/animacion anucion radiotvlael et numero
Flag Counter
gallery/available_on_the_app_store_(black)56

Padonnen lòt moun

 

Eske ou janm eseye padone yon moun, epi dekouvri ke ou pa t 'kapab fè li?
Vrè padon pa gen anyen awè ak santiman yo. Li se yon zak nan volonte a, men tou, yon zak divin. Li baze sou obeyisans nou pou Bondye ak lafwa nou nan li. Padon se pa yon opsyon: « Okontrè, se pou nou aji byen yonn ak lòt, se pou nou gen bon kè yonn pou lòt, pou nou yonn padonnen lòt, menm jan Bondye te padonnen nou nan Kris la ».

Efèz 4:32

Ministeries Nissi

Sòm 29  Se yon sòm David

gallery/nissi maxe copia