BYENVENI  NAN MINISTRIES NISSI 

Lang  <Kreyól > 

Espère en l'Eternel! Fortifie-toi et Que ton coeur s'affermisse! Espère En l'Eternel!

Psaumes 27 :14   

Je bénirai l'Eternel en Tout temps; Sa louange Sera toujours dans ma Bouche (Ps 34.2).

Peu Importe les Circonstances, loue ton Dieu

Se ak anpil plezi nou vle prezantew fondate Ministries Nissi,

Evanjelis Wyl Laventure fet 16 oktob 1979 an Ayiti zon Jakmel,

li se yon Papa nan yon fanmi ,li marye ak madanm li Sofia w.Laventure

Se yon moun yo respekte epi yo renmen anpil, tout moun ki rekonet

li ka temwanye sa, li fet nan yon fanmi ki pa konveti men jou ki te 14 avril 1997

li remet lavil bay Bondye epi li batize jou ki te    14 Septanm 1997,

se te yon desizyon ke fanmil pat atann, epi tou se pat yon desizyon

 

ki te fasil pou li ,sa te koz li sibi anpil move konsekans, le li te gen 17 an selman fanmil ak zanmil abandonel men BonDye toupwisan an te gen yon plan pou lavil, menm jan Pawol BonDye di nan Som 27 :10 di Menm si manmanm ak papam abandonem ,Senye a ap ranmasem amen, ebyen se konsa BonDye te fel pou sevite li a ,li fel vini yon Predikate pawol BonDye, yon enstriman pou Sentespri a, yon benediktyon pou fanmil, pou pep BonDye a ak pou tout moun ki gen chans tandel.

 

Moun pa selman konnenl antan ke Predikate men yo konnenl anpil tou antan ke Enjenye son, nan ane 1998 li fonde Radyo Super sound epi anpil moun te konnen nan lane 2000 sou non Radyo Vision d´aigle nan jakmel,nan lane 2011 li fonde Raiotvlael ki ap transmet out mond pou tout mond lan , Mesye Wyl Laventure se PDG Radiotvlael ak jeran group Nissi ki te fonde nan lane 2015 ki gen pou misyon evanjelize mond lan pou glwa senye a. Anfen Evanjelis Wyl Laventure se prev vivan ke Bondye ka fe sa ki enposib nan je lezom vin posib. Se konsa Bondye retire pov la nan pousye ,poul fel chita ak prens pami pep li a (1samuel 2 v8) Amen Jezi ap retounen

 

KI YES WYL LAVENTURE YE ?