BYENVENI  NAN MINISTRIES NISSI 

Lang  <Kreyól > 

SELEKSYONE AK KONBYEN OU VLE EDE NOU

Benediksyon pou Obeyisans

Se pou nou renmen Seyè a, Bondye nou an, pou nou obeyi vwa li, pou nou ka anmezi pou li. Paske, sa depann de lavi nou, ak prolongation nan jou nou yo, e se fason nou pral kapab viv nan peyi a Seyè a fè sèman pou li bay Abraram, Izarak ak Jakòb, zansèt nou yo.

 

 Seyè a bay lòd pou yo fè l 'pou tout moun k'ap sèvi Seyè a. An menm tan an Yon nepe de bò pou separe oswa grèv, dapre Ebre 4:12 oswa Revelasyon 19:15. Obedience to the Divine Precepts is not a worthless thing for us, it is our life, and it is here that days are extended to this land that the Lord has given us, declares Deuteronomy 32 47.Gen yon rekonpans nan obeyisans Bondye a SUPREME. Rekonpans sa a pwodui diferans ki genyen ant moun k'ap mache dwat yo ak mechan yo, ant moun ki sèvi Bondye ak moun ki pa sèvi l ', pwomès Malachi 3:18.

Mete tèt ou sou Papa ou CELESTE se yon garanti nan siksè nan biznis ou ak byennèt nan lavi chak jou ou. Kontrèman ak enfidèl ki manke pwoteksyon, epi yo detwi, selon Sòm 73:19.

Men, bonte Senyè a dire tout tan pou moun ki gen krentif pou li, ak mizèrikòd li pou pitit pitit yo, revele Sòm 103: 17. Pou renmen Bondye a se kenbe kòmandman li yo, di 1 Jan 5: 3. Yon kretyen ki konnen BONDYE l yo pral espontaneman obeyi lòd li yo ki pote benediksyon pou lavi etènèl

Chak kretyen ta dwe konnen prensip sa a:

"Lè mwen obeyi Bondye vivan an, mwen beni!"

Pastè Givelord