BYENVENI  NAN MINISTRIES NISSI 

lang  <Kreyól > 

gallery/aguila-01 2
gallery/haitiflag
gallery/flag-chile
gallery/practice

PSALM DELLY BENSON ou Fidel

gallery/haiti4
gallery/amarillo

MINISTRIES NISSI

gallery/nissi and sofie 25 ab

Samuel Robuste & Pastor Gregory Anpil Woch Va Roule, Nanm Mwen Beni Senye a, Mizerikod Ou Pap Fini     

gallery/amarillo
siguenos en Twitter siguenos en Twitter siguenos en facebook Canal de youtube
gallery/michou gif animation
gallery/sofie and wyl copia
gallery/caleb et son pere (1)
Mande lapriyè

JAK 5

 

13- Si yon moun nan nou ap soufri, se pou li lapriyè. Si yon moun nan nou gen kè kontan, se pou l' chante kantik.  14- Si yon moun nan nou malad, se pou l' rele chèf reskonsab yo nan legliz la. Y'a lapriyè pou li, y'a pase lwil sou li nan non Seyè a.

 15- Lè lapriyè a fèt ak konfyans, li va delivre malad la. Seyè a va fè l' leve gaya. Si li te fè kèk peche, Bondye va padonnen li.  16 -Se pou nou konfese peche nou yo yonn bay lòt. Se pou yonn lapriyè pou lòt, pou nou kapab geri. Lè yon moun ap viv dwat devan Bondye, lapriyè moun sa a gen anpil pouvwa.

17- Pwofèt Eli te yon moun menm jan ak nou. Li te lapriyè rèd pou lapli pa t' tonbe. Konsa vre, lapli pa tonbe pandan twazan sis mwa. 18- Apre sa, li lapriyè ankò. Lè sa a, syèl la louvri, lapli tonbe, latè bay bèl rekòt.

19 Frè m' yo, si yonn nan nou pèdi chemen laverite a, epi yon lòt frè mennen l' tounen ankò, 20- konnen sa byen: lè yon moun pèdi chemen l' poutèt peche li yo, si yon lòt mennen l'   tounen, se yon nanm li rache anba lanmò. Anmenmtan, li jwenn padon pou anpil peche.

gallery/confession 123
gallery/nissi jeune
gallery/poster animation 300 copia
gallery/animacion anucion radiotvlael et numero
gallery/logo youtube live copia

Ministries Nissi resevwa nou nan non presye Jezikri, Seyè nou an.

 

Nou kontan envite ou, fè yon bèl vwayaj  nan Lespri Bondye a ak Sentespri a. Chak jou, nap ede-ou nouri nanm ou avèk mesaj, Etid Labib,Mizik, priyè, elatriye

 

Objektif nou se evanjelize mond lan, paske li se youn nan lòd yo Seyè Jezi a  te ban nou  nan Mat 28: 19-20

 

Nou konte sou prezans ou nan bèl vwayaj sa-a ; Ou ka suiv nou sou: www.ministriesnissi.com

 

Youtube: Télé Nissi ak Télé Lael, Jwe magazen: Radiotvlael ak Radiotelelael

Facebook: La BIBLE PARLE, TuneIn: Radiotvlael, Cel. + 569-3005-5513, + 569-8800-2915 nasyonal, entènasyonal: 347-338-4538

Oswa telechaje aplikasyon an sou telefòn mobil ou

Se pou BonDye vide tout benediksyon yo nan lavi ou!

 

gallery/amarillo
gallery/boss-listening-only5 copia

     Benediksyon pou obeyisans  

 

Se pou nou renmen Seyè a, Bondye nou an, pou nou obeyi vwa li, pou nou ka anmezi pou li. Paske, sa depann de lavi nou, ak prolongation nan jou nou yo, e se fason nou pral kapab viv nan peyi a Seyè a fè sèman pou li bay Abraram, Izarak ak Jakòb, zansèt nou yo.

 

¶ Seyè a bay lòd pou yo fè l 'pou tout moun k'ap sèvi Seyè a. An menm tan an Yon nepe de bò pou separe oswa grèv, dapre Ebre 4:12 oswa Revelasyon 19:15. Obedience to the Divine Precepts is not a worthless thing for us, it is our life, and it is here that days are extended to this land that the Lord has given us, declares Deuteronomy 32 47.

 

Gen yon rekonpans nan obeyisans Bondye a SUPREME. Rekonpans sa a pwodui diferans ki genyen ant moun k'ap mache dwat yo ak mechan yo, ant moun ki sèvi Bondye ak moun ki pa sèvi l ', pwomès Malachi 3:18.

 

Mete tèt ou sou Papa ou CELESTE se yon garanti nan siksè nan biznis ou ak byennèt nan lavi chak jou ou. Kontrèman ak enfidèl ki manke pwoteksyon, epi yo detwi, selon Sòm 73:19.

Men, bonte Senyè a dire tout tan pou moun ki gen krentif pou li, ak mizèrikòd li pou pitit pitit yo, revele Sòm 103: 17. Pou renmen Bondye a se kenbe kòmandman li yo, di 1 Jan 5: 3. Yon kretyen ki konnen BONDYE l yo pral espontaneman obeyi lòd li yo ki pote benediksyon pou lavi etènèl

.

Chak kretyen ta dwe konnen prensip sa a:
"Lè mwen obeyi Bondye vivan an, mwen beni!"
Pastè Givelord

 

gallery/ma famille (12)12 copia
gallery/600x4003
Flag Counter
gallery/descarga
gallery/logo-product-facebooklive
gallery/google-play-store-8-1-73-apkk
gallery/amarillo

Sòm 29  Se yon sòm David.

 

1 Nou tout pitit Bondye yo, fè lwanj Seyè a! Fè lwanj Seyè a pou pouvwa ak fòs li genyen!

2 Fè lwanj non Seyè ki gen pouvwa a! Adore Seyè a nan bèl kay ki apa pou li a!

 

3 Seyè a fè tande vwa li sou lanmè. Bondye ki gen pouvwa a fè loraj yo gwonde. Seyè a ap mache sou tout lanmè a.

4 Vwa Seyè a se yon vwa ki gen pouvwa! Se yon vwa ki mande pou moun respekte l'!

 

5 Vwa Seyè a kase pye sèd yo, li kase pye sèd peyi Liban yo. 6 Li fè mòn nan peyi Liban yo sote ponpe tankou ti gazèl bèf. Li fè mòn Siryon yo sote ponpe tankou jenn ti towo bèf.

7 Vwa Seyè a fè zèklè.

8 Vwa Seyè a fè dezè a tranble. Wi, li fè dezè Kadès la tranble.

 

9 Vwa Seyè a tòde pye chenn yo. Li fè tout fèy nan rakbwa tonbe. Nan tanp li, tout moun ap fè lwanj pou li.

 

10 Seyè a te chita sou fotèy li lè te gen gwo inondasyon an. L'ap gouvènen tankou wa pou tout tan.

11 Seyè a va bay pèp li a fòs, l'a beni yo, l'a ba yo kè poze.

gallery/5992489_orig

Padonnen lòt moun

 

Eske ou janm eseye padone yon moun, epi dekouvri ke ou pa t 'kapab fè li?
Vrè padon pa gen anyen awè ak santiman yo. Li se yon zak nan volonte a, men tou, yon zak divin. Li baze sou obeyisans nou pou Bondye ak lafwa nou nan li. Padon se pa yon opsyon: « Okontrè, se pou nou aji byen yonn ak lòt, se pou nou gen bon kè yonn pou lòt, pou nou yonn padonnen lòt, menm jan Bondye te padonnen nou nan Kris la ».

Efèz 4:32

gallery/anigif2018
gallery/animacion anucion radiotvlael et numero
gallery/animacion anucion radiotvlael et numero
gallery/animacion anucion radiotvlael et numero
Chat